Слово на Успение Богородично

Произнесено в катедралния храм „Успение Богородично“ на 28 август (15 август ст. ст.) 2021 г.

Днес, възлюбени в Господа братя и сестри, светата Църква възпява преславното успение на Божията Майка – Пресвета Богородица и Приснодева Мария. Днес ние празнуваме преминаването ѝ в Царството Небесно през дверите на смъртта. Църковното предание свидетелства, че пречистото тяло на Пресвета Богородица не е било намерено в гроба, в който е било положено, а че Божията Майка е била възкресена и с душата и тялото си пребъдва в Небесните обители във вечна слава – по-високо от всички човеци, по-високо и от ликовете на херувимите и серафимите.

Както виждаме на храмовата икона, вградена в иконостаса на нашия катедрален храм, светата Църква проповядва, че в момента на Богородичната кончина Самият неин Син, въплътеното второ Лице на Пресветата Троица, заобиколено от Небесни сили и сонм от светци, приема в ръцете Си пресвятата душа на Божията Майка. Душата ѝ е изобразена като пеленаче в знак, от една страна, на младенческата ѝ чистота и непорочност, от друга – на това, че в успението си Пресветата Дева се ражда за нов, небесен живот. До лицето на Пренепорочната Мариам в тъга и благоговение се е приближил свети апостол Петър с кадилница в ръка – символ на чистата молитвена жертва и на благоуханието, разливащо се от Божията благодат. На противоположната страна е застанал свети апостол Павел. Той е изобразен приведен пред тялото на Пречистата Богомайка, като целият му вид издава свята почит, благоговение, скръб и любов.

Върху иконата на Богородичното успение в лицето на светите апостоли и техните ученици, в лицето на ангелските сили е изобразена прославата, която Църквата въздава на Пресвета Богородица. Изобразени са любовта и благоговението на цялата Църква към Божията Майка. Любовта към онази, която е възлюбила Господа повече от всички ангели и човеци и която е вместила в себе си любовта на Господа повече от всички ангели и човеци. С образи и цветове е изобразена любовта към онази, която ходатайства в любов пред своя възлюбен Син за целия човешки род, за всеки един от нас. От иконата на Богородичното успение грее любовта към онази, чрез която Божият Син стана Син Човешки заради нас, заради нашето спасение. От иконата струи благоговейното преклонение пред онази, която пребъдва в най-голяма слава и в същото време е най-смирена сред всички ангели и човеци. На днешната празнична икона е изобразена славата, която цялата небесно-земна Църква отдава на избраната от предвечния Съвет на Пресветата Троица, за да роди непостижимо Богочовека Христос така, че и след раждането Му да остане благоуханен цвят на девството. Днес Църквата прославя най-чистата и свята сред всички човеци, родени преди и след нея. Прославя девицата Мариам, която изрече словата: „Ето рабинята Господня, нека ми бъде по думата ти“. (Лука 1:38) и свободно избра неизразимото послушание да стане Майка на Въплътения Бог Слово.

Днес Светата Църква ни зове към духовно възрастване в тайните на вярата, приканва ни с вяра и трепет да се приобщим към „тържествения събор и църквата (т.е. събранието, сонма) на първородните, които са написани на небесата“ според думите на свети апостол Павел (Евр. 12:23) и редом с този пресветъл събор да възхвалим и ние Пресвятата Майка на нашия Господ и Изкупител, чийто лик, изпълнен с благодат, любов, кротост, състрадание и милосърдие, ни гледа от светите си икони. Нека по-често се обръщаме молитвено към нея с вяра, надежда и благоговение, та да разпростре тя своя майчин покров над всички нас в деня на нашето преминаване от този свят към бъдещия. Амин!

† Созополски епископ Серафим