Съдържание на беседата:

Подбрани откъси:
Възгледите на руските новомъченици и изповедници за Църквата

Подбрани откъси:
За мечтанията