Съдържание на беседата:

Подбрани откъси:
Борбата с помислите

Подбрани откъси:
Възгледите на руските новомъченици и изповедници за Църквата