ИЗВЕСТИЕ

Скъпи в Христа братя и сестри!

Както знаете, Българската Православна Старостилна Църква не получава никакво съдействие от страна на държавата и за служението си разчита изцяло на Божията помощ в усилията и труда както на духовенството, така и на всеки един от редовите ѝ членове. Всеки помага както за богослужебното, така и за пастирското и социалното дело според способностите и силите си. Духовенството извършва тайнствата и требите, подпомагано от олтарници, певци и четци, клисарите поддържат чистотата в храмовете, административните помощници осигуряват счетоводството и взаимодействието с местните органи на властта, храмовите сгради изискват своето благоукрасяване, поддръжка и разходи. Всеки от нас отделя възможната за него лепта за издръжката на цялата църковна дейност.

За да направим по-удобно предоставянето на средства за тази издръжка, с благословението на Архиерейския Синод на Българската Православна Старостилна Църква, фондация „Свети Седмочисленици“, която е под управлението на нашата Църква и чрез която доскоро се издаваха книгите на приснопаметния Никополски епископ Виктор, откри своя банкова сметка. На тази банкова сметка ще се приемат дарения в полза на нашата Църква, които ще се използват както за издръжката на дейността ѝ, така и за ежемесечното финансово подпомагане на духовенството. Средствата ще се разпределят с благословение на Архиерейския Синод на БПСЦ, като фондацията ще се отчита публично за използването им в края на всяка година. Ще има възможност да се издават документи за направените дарения, които могат да бъдат използвани за данъчни облекчения както за юридическите, така и за физическите лица.

Църквата ни има постоянни разходи всеки месец. Затова ви призоваваме да правите малки, но ежемесечни дарения. Платформите за онлайн банкиране дават възможност за извършване на автоматично повтарящи се преводи, което е особено подходящо за дарителски цели.

Предварително благодарим на всички вас за жертвената помощ и призоваваме над вас Божието благословение.

Данни за сметката на фондация „Свети Седмочисленици“:
Банков клиент: SVETI SEDMOCHISLENICI FONDATSIA
IBAN: BG65RZBB91551015103320
BIC: RZBBBGSF
КВС Банк България

От Архиерейския Синод
на Българската Православна Старостилна Църква