Българска Православна Старостилна Църква

Никополски епископ Виктор

Никополски епископ Виктор

Животописна бележка за Никополския епископ Виктор

Проповеди

Проповедите се поместват така, както са записани на аудиозаписа.

Проповеди от 2019 г.

 


inform@bulgarian-orthodox-church.org