Съдържание на беседата:

Подбрани откъси:

Подбрани откъси:
Непрестанната молитва (заключение)

Подбрани откъси:
Апокалипсис (въведение)