Българска Православна Старостилна Църква

ПАСХАЛНО СЛОВО


„Вече не се боя, Владико Христе, от връщането в земята. Защото, поради голямото си добросърдечие, чрез възкресението Си Ти въздигна мене, забравения към висотата на нетлението.
(Октоих, глас шести, неделя, възкресен канон на утренята, песен пета, втори тропар)

В ъзлюбени във възкръсналия наш Спасител братя и сестри, чеда на Светата Православна Църква!

*

† Триадицкий митрополит Фотий,
Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква.

Пасха Господня, 2018 г.


inform@bulgarian-orthodox-church.org