АНОНС

Братя и сестри!

Поредната среща от цикъла беседи, посветени на православното богослужение, ще се проведе в четвъртък, 14 декември, от 18:30 ч. в залата на прицърковната сграда. Поканени са всички желаещи.

От Църковното настоятелство