БЛАГОДАРНОСТ ОТ ИМЕТО НА ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА КАТЕДРАЛНИЯ ХРАМ „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“

Братя и сестри!

Благодарим на всички, които проявиха съпричастност към нашите братя и сестри от Украйна и дариха средства, дрехи, храни и вещи от първа необходимост. Събраните парични средства от инициативата досега са около 10 000 лева. Също така десетина семейства от нашите енории изразиха готовност да отворят домовете си за идващите от Украйна бежанци. В предложените жилища вече са настанени над 20 души, половината от които са деца. Събраните средства харчим внимателно и разумно за покриване битовите нужди на настанените бежанци, за храна, за консумативи и лекарства.