СЪОБЩЕНИЕ

Скъпи родители,

Пожелаваме на децата мирна есенна ваканция! Неделното училище няма да провежда занятие следващата неделя – 29.10.2023 г. (н. ст.) – според установената практика да се съобразяваме с училищните ваканции и вашите лични планове за това време. С Божия помощ ще се видим отново по-следващата неделя – 5.11.2023 г.

По-подробна информация за училището може да намерите на сайта на Българската Православна Старостилна Църква, раздел „Църковен живот“ – „Неделно училище“. За контакти: sunday.school@bulgarian-orthodox-church.org.

От преподавателите в Неделното училище